Actieboeken

Ter gelegenheid van de campagnes Week van het christelijke boek en de Kinderboekenweek worden er, in samenwerking met uitgevers, actieboeken uitgegeven voor de christelijke boekhandel. De campagnes en daarbij de actieboeken stimuleren het leesplezier, richten zich op leesbevordering en promoten het christelijke boek in het algemeen.

Actieboek Week van het christelijke boek
Elk jaar verzorgt BCB samen met een uitgever het actieboek dat boekverkopers weggeven aan klanten die minimaal € 15,00 aan boeken besteden. Het actieboek voor de Week van het christelijke boek onderscheidt zich van het Boekenweekgeschenk van de CPNB doordat het verhaal de lezer troost of hoop geeft of christelijke normen en waarden uitdraagt.

Actieboeken Kinderboekenweek
Er zijn speciale actieboeken verkrijgbaar rond het thema van de Kinderboekenweek (één voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw). In de drie actieboeken is duidelijk een christelijke boodschap te herkennen en/of de actieboeken dragen duidelijk de christelijke normen en waarden uit.

Naast de actieboeken voor de Kinderboekenweek wordt de CRIDZ Boekenkrant uitgegeven. En voor basisscholen is er een werkmap met lessuggesties en themaverwerkingen bij de actieboeken. Hiervoor werkt BCB samen met het Platform Christelijke Kinderboeken.

Dit zijn de auteurs van de Actieweek christelijke kinderboeken 2024

Judith van Helden
judith

Michel de Boer
michel

Leontine Gaasenbeek
leontine


Meer informatie >

Over ons

Diensten

BCB, Brancheorganisatie voor het Christelijke Boekenvak

Tolweg 2L, 3851 SK Ermelo
0341-270000
info@bcbplein.nl
© 2024 BCB  - Disclaimer - Privacy