Kennisbank

Heeft u vragen over de BCB, onze producten en diensten of vragen over het boekenvak in het algemeen? Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info@bcbplein.nl of 0341 - 27 00 00.

Week van het christelijke boek

Kan ik het actieboek inzien voordat ik het inkoop?
Voordat u het actieboek inkoopt, kunt u het manuscript lezen. Zo bent u bekend met de inhoud voordat u een bestelling plaatst. U kunt het manuscript opvragen via info@bcbplein.nl.
Is er promotiemateriaal beschikbaar voor de Week van het christelijke boek?
Ja, standaard is er promotiemateriaal beschikbaar bij de campagne, zowel fysiek als digitaal. Het fysieke materiaal kunt u bestellen bij CBC. Het digitale materiaal wordt u ruim voor de actieperiode per mail toegezonden en is ook te downloaden op de downloadpagina.
Mag ik het actieboek na de actieperiode verkopen?
Ja, na de actieperiode kunt het boekje verkopen voor de vastgestelde verkoopprijs.
Hoe kom ik als uitgever in aanmerking om het actieboek uit te geven?
Een jaar voorafgaand aan de betreffende Christelijke boekenweek ontvangen alle bij BCB bekende uitgevers van christelijke boeken een uitnodiging om te pitchen voor het actieboek. Niet eerder een uitnodiging ontvangen, maar wilt u ook graag kans maken? Geef dan uw gegevens aan ons door via het contactformulier.
Is de Week van het christelijke boek hetzelfde als de Boekenweek?
De week van het Christelijke boek valt zoveel mogelijk in dezelfde periode als de Boekenweek. BCB geeft een eigen actieboek uit, passend bij de christelijke achterban.
Vanaf wanneer mag ik het actieboek verkopen?
Er rust een embargo op het actieboek tot de eerste dag van de Week van het christelijke boek. In de webshop moet u melden dat het actieboek vanaf die datum beschikbaar en/of te reserveren is.

Kinderboekenweek

Is er promotiemateriaal beschikbaar voor de Kinderboekenweek?
Ja, standaard is er promotiemateriaal beschikbaar bij de campagne, zowel fysiek als digitaal. Het fysieke materiaal kunt u bestellen bij CBC. Het digitiale materiaal wordt u ruim voor de actieperiode per mail toegezonden.
Geldt er een embargo op de verkoop van de actieboeken?
De actieboeken mogen verkocht worden vanaf de eerste dag van de Kinderboekenweek. Voor die tijd mogen de boeken wel aan scholen worden verkocht als zij die nodig hebben om de Kinderboekenweek voor te bereiden.
Is de werkmap ook digitaal beschikbaar?
Ruim voor de fysieke uitlevering van de werkmap is deze ook digitaal beschikbaar. Boekhandels kunnen deze via info@bcbplein.nl opvragen om door te sturen aan scholen die de fysieke werkmap hebben besteld en alvast aan de slag willen met de voorbereiding van de Kinderboekenweek.
Wanneer worden de actieboeken en promotiematerialen uitgeleverd?
U ontvangt de bestelde actieboeken en promotiematerialen uiterlijk drie weken voor de start van de campagne.
Kan ik de actieboeken ook per stuk bestellen?
Alle actieboeken zijn te bestellen per 10 exemplaren. Om de campagne goed neer te kunnen zetten in uw winkel is een duidelijke voorraad belangrijk.
De luistercd's die van de actieboeken voor de Kinderboekenweek worden uitgegeven zijn per twee exemplaren te bestellen.

Lees en Luister magazine en Specials

Wanneer verschijnt het Lees en Luister magazine?
Het Lees en Luistermagazine verschijnt drie keer per jaar: in februari, juni en september.
Welke Lees en Luister Specials zijn er?
De volgende Lees en Luister Specials verschijnen:

Maart:
-
Lees en Luister Special Geschenken voor gelegenheden als doop en belijdenis
Juni:
-
Lees en Luister Special Bijbelstudie
September
-
Lees en Luister Special Kinderbijbels
Oktober
-
Lees en Luister Special Bijbelse dagboeken
Ik wil adverteren in het Lees en Luister magazine. Hoe regel ik dat?
Ruim voor de verschijning van het Lees en Luister Magazine ontvangen bij ons bekende christelijke uitgevers en distributeurs via een mailing een uitnodiging om te adverteren in het magazine. Bij deze mailing ontvangt u ook een overzicht van de huidige prijzen.
Per hoeveel exemplaren kan ik het Lees en Luistermagazine bestellen?
Het Lees en Luister magazine kunt u per 50 of per 100 exemplaren bestellen.
Wat betreft de prijzen geldt een staffelkorting: hoe meer magazines u bestelt, hoe goedkoper het magazine per stuk.

Bestelprocedure

Hoe bestel ik de materialen voor de Week van het christelijke boek?
U kunt de actieboeken en het promotiemateriaal bestellen via CBC online.
Uw bestelling wordt door CBC uitgeleverd en gefactureerd.
Hoe bestel ik de materialen voor de Kinderboekenweek?
U kunt de actieboeken en het promotiemateriaal bestellen via CBC online.
Uw bestelling wordt door CBC uitgeleverd en gefactureerd.
Hoe bestel ik het Lees en Luistermagazine en de Specials?
Het Lees en Luistermagazine en de Specials kunt u bestellen via het bestelportaal van BCB.
Uw bestelling wordt door CBC uitgeleverd.
De factuur ontvangt u van BCB.
Kan ik na de deadline voor bestellen nog materialen bestellen?
De oplage van al onze actieboeken, magazines en promotiematerialen wordt bepaald op basis van de bestellingen die op het moment van de besteldeadline bij ons binnen zijn. Bestellen na de deadline is nog wel mogelijk, maar dan geldt op=op. Ook vervallen de kortingsprijzen na de deadline.

Beurs

Hoe kan ik een stand reserveren op de BCB-beurs?
Ruim voor de beurs ontvangen bij ons bekende uitgevers en distributeurs via een mailing een uitnodiging om een stand te reserveren. Bij deze mailing is ook een overzicht met de actuele prijzen toegevoegd.
Wanneer worden er door BCB beurzen georganiseerd?
BCB organiseert twee keer per jaar een beurs: één in het voorjaar (februari) en één in het najaar (september). Zie voor actuele data BCB Beurs.
Moet ik mij als bezoeker aanmelden voor de beurs?
Als u de beurs wilt bezoeken kunt u zich aanmelden via het BCB-bestelsysteem.
Wat kost een beursbezoek?
Bezoeken van de BCB-beurzen is gratis voor twee personen per boekhandel.
Het bezoek is inclusief koffiie/thee en lunch.
Wilt u met meer personen de beurs bezoeken, dan dient u daarvoor te betalen.

Lidmaatschap BCB

Hoe is de contributie opgebouwd?
De contributie is opgebouwd uit verschillende tarieven. Uitgangspunt bij het bepalen in welke tariefgroep een boekhandel/uitgever valt is de jaaromzet van het voorgaande jaar. Klik hier voor het overzicht van de tariefgroepen.

Buma en Sena

Waarom moet ik betalen aan Buma en Sena?
Als u aan uw werknemers of klanten muziek laat horen, moet u een vergoeding betalen aan de makers van deze muziek. Op hun teksten en composities rust muziekauteursrecht. De Auteurswet bepaalt dat u hun toestemming moet hebben om de muziek te gebruiken. Buma/Stemra regelt deze toestemming t.a.v. muziekauteurs en -uitgevers en incasseert vergoedingen bij muziekgebruikers. Sena regelt dit voor uitvoerende kunstenaar(s) en de platenproducenten.
Wat houdt het collectieve contract van Buma en Sena via BCB in?
BCB heeft collectieve afspraken met Buma en Sena, waardoor ze voor de deelnemende boekhandels een mooie korting heeft kunnen regelen. Jaarlijks ontvangen alle BCB-leden een mail met de huidige tarieven.

Marktcijfers - Gfk en boekentop10

Welke marktcijfers heeft BCB?
BCB sluit jaarlijks een contract met marktbureau Gfk (Growth from Knowledge) voor financiële rapportages over de verkoop van boeken in de christelijke boekenmarkt. BCB stelt vier keer per jaar het GfK-rapport en de bijbehorende toelichting beschikbaar voor aangesloten boekhandels en uitgevers.
Ook ontvangt BCB elke maand een overzicht van titels voor de BCB/ND Boekentop10. Deze top10 wordt elke maand gepubliceerd in het Nederlands Dagblad en verspreid onder de abonnees.
De verkoopcijfers en de top10 zijn gebaseerd op de data van een selectie van christelijke boekhandels. Klik hier voor actuele informatie.
Wanneer verschijnt de boekentop10?
De boekentop10 wordt maandelijks gepubliceerd in de zaterdageditie van het Nederlands Dagblad, verschijnend na de tweede dinsdag van de maand. Heeft u een abonnement op de boekentop10, dan ontvangt u deze de donderdag voor verschijning in uw mailbox.
Hoe kan ik de boekentop10 ontvangen?
Met een abonnement op de boekentop10 ontvangt u deze maandelijks automatisch in uw mailbox op de donderdag na de tweede dinsdag van de maand. Een abonnement kost € 9,95 per jaar en kunt u aanvragen door een mail te sturen naar info@bcbplein.nl.

Boekenvak

Wat houdt de Wet op de vaste boekenprijs in?
De vaste boekenprijs is sinds 2005 bij wet geregeld om prijsconcurrentie te voorkomen en daarmee een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken te bevorderen. Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving ervan. Klik hier voor de volledige tekst van de wet en hier voor veelgestelde vragen.
Wat doet het Commissariaat voor de Media?
Het CvdM houdt toezicht op de naleving van de Mediawet (waaronder de Wet op de vaste boekenprijs).
Waarvoor heb ik een AVG-verklaring nodig?
Het midden- of kleinbedrijf levert goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Wat u met deze gegevens doet, vertelt u aan uw klanten in een privacyverklaring op uw website. Hiertoe bent u ook wettelijk verplicht.
Voor hulp bij het opstellen van zo’n privacyverklaring, klik hier.
Wat kan de CPNB voor mij doen?
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek organiseert campagnes om mensen meer boeken te laten lezen, zoals de Boekenweek, de Kinderboekenweek, de Kinderjury en de Nationale Voorleesdagen. Boekhandels kunnen aan deze campagnes meedoen. De collectieve promotiecampagnes van BCB zijn specifiek gericht op de christelijke boekenmarkt.
Hoe werkt een combinatieprijs?
Uitgevers hebben de mogelijkheid een combinatieprijs vast te stellen. Deze combinatieprijs geldt bij gelijktijdige levering van meerdere verschillende boeken of bij leveringen van één of meer boeken in combinatie met één of meer andere artikelen. Voor iedere titel waarvoor de combinatieprijs geldt, moet de combinatieprijs worden vastgesteld en bij het Commissariaat worden gemeld. Een uitgever kan maximaal één keer per jaar een combinatieprijs vaststellen voor een titel uit het fonds (een volgende kan niet eerder dan twaalf maanden na de ingangsdatum van de laatste combinatieprijs ingaan).

Een combinatieprijs moet (net als alle andere meldingen van prijzen) ten minste een week voor de ingangsdatum worden gemeld via de website van het Commissariaat. Dat kan via melden prijzen > uitgave zoeken > "prijstype" combinatieprijs. In het veld "omschrijving" moet worden aangegeven welk(e) product(en) of boek(en) verder deel uitmaken van de combinatie waarvoor de combinatieprijs geldt. Een combinatieprijs mag maximaal zes maanden duren.

Voor alle bijzondere prijzen geldt dat deze van toepassing zijn bij alle verkopers waar het boek verkrijgbaar is. Het is dus niet mogelijk om een combinatieprijs alleen te laten gelden bij verkoop via één bepaalde verkoper respectievelijk op één bepaalde locatie. Is een uitgave speciaal voor een bepaalde (keten van) verkoper(s) vervaardigd, dan geldt de actieprijs of combinatieprijs vanzelfsprekend alleen bij deze (keten van) verkoper(s).

In jouw geval: jij wilt graag dat een klant in de boekhandel bij aankoop van een van jouw titels een gratis boekje krijgt.
Je moet dan voor elke titel uit je fonds bij het CvdM een combinatieprijs aanmelden.
Titel A in combinatie met het weg te geven boekje
Titel B in combinatie met het weg te geven boekje
Etc, tot je je hele fonds aangemeld hebt.
Als je dat bijv per 1 oktober 2021 doet, kun je met die titels vanaf 1 oktober 2022 pas weer een nieuwe combinatieprijs aanmelden.

Overig

Is er een overzicht van christelijke boekhandels?
Klik hier om een overzicht van christelijke boekhandels in Nederland en Vlaanderen te bekijken.
Waar vind ik een overzicht van kinderbijbels?
Op de website van het Platform Christelijke Kinderboeken.
Welk kassa- en voorraadsysteem kan ik gebruiken?
De meeste christelijke boekhandels gebruiken een van de volgende kassa- en voorraadsystemen:

Over ons

Diensten

BCB, Brancheorganisatie voor het Christelijke Boekenvak

Tolweg 2L, 3851 SK Ermelo
0341-270000
info@bcbplein.nl
© 2023 BCB  - Disclaimer - Privacy