afbeelding

TRAINING

BCB biedt met regelmaat trainingsmogelijkheden aan voor contribuanten.
In 2015 sloot BCB aan bij de training Boekondernemer van de Toekomst (BOvdT). Samen met Boek en Bedrijf (de organisator
van BOvdT) werd een op de christelijke boekhandel toegesneden variant bedacht.
In 2016 namen veel leden deel aan de workshop Crowdfunding.

Houd deze website en ons agendaoverzicht in de gaten voor actuele ontwikkelingen en aanbod op het gebied van training.