afbeelding

WET EN REGELGEVING

Wet op de vaste boekenprijs 
De Wet op de vaste boekenprijs verplicht uitgevers en importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal en van bladmuziekuitgaven een vaste prijs te hanteren voor hun uitgaven.

De Wet op de vaste boekenprijs is vanaf 1 januari 2005 van kracht en beoogt een ruim en gespreid aanbod van boeken en muziekuitgaven te bevorderen. Het toezicht op de naleving van de wet is in handen van het Commissariaat voor de Media. Daar moeten uitgevers en importeurs hun vaste prijzen ook aanmelden.

Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen aanmelden dient ten minste een week voor de ingangsdatum te gebeuren. Voor onder meer het aanmelden en raadplegen van boekenprijzen kunt u naar de website vaste boekenprijs. (Bron: website Commissariaat van de Media)

Nationale Boekenbon i.c.m. KBb-lidmaatschap
Sinds september 2012 is de Boekenbon als (plastic) cadeaukaart voor consumenten verkrijgbaar. De waarde is door de consument te bepalen en ligt tussen € 5,- en € 250,- Na een succesvolle pilot bij elf christelijke boekhandels is sinds begin 2016 de Ark van Noach Boekenbon speciaal voor
christelijke boekhandels beschikbaar. Enige en belangrijke voorwaarde voor afgeven en innemen is dat boekhandels een pluslidmaatschap afsluiten bij de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb).

Een KBb-lidmaatschap geeft onder andere voordelen op het gebied van belangenbehartiging en vakinformatie. Leden ontvangen:
-  korting op producten en diensten van Boek & Bedrijf;
-  de mogelijkheid tot verkoop /inname van de Boekenbon;
-  korting op promotiemateriaal van de CPNB;
-  korting op Boekblad;
-  belangenbehartiging (Wet op de Vaste Boekenprijs, invloed op Europese wetgeving);
-  onderzoeksresultaten;
-  juridisch advies.

Voor meer informatie over de voorwaarden van dit pluslidmaatschap kunt u kijken op de website of contact opnemen met Claudia Budding, Koninklijke Boekverkopersbond via e-mail of (030) 228 7956. Voor meer informatie of vragen over het verkopen en innemen van Boekenbonnen kunt u contact opnemen met Rachid Ajjaji, Nederlandse Boekenbon via e-mail of (030) 27 40 114.

Muziek- en auteursrechten 
Componisten, tekstdichters, choreografen e.d. bezitten auteursrecht op hun werken. In Artikel 1 van de Wet op het auteursrecht 191 wordt in weinig woorden veel gezegd. BCB heeft collectieve contracten lopen met Buma en Sena.

Verzekeringen
Een geheugensteuntje (lijstje) voor het nalopen van de verzekeringen in de winkel.

NUR-code
NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een driecijferige code die het onderwerp van een boek weergeeft. Code 240 is bijvoorbeeld de code voor 'Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar)'. Kijk hier voor de volledige rubrieksindeling.

Werken met vrijwilligers (bron: vrijwilligerswerk.nl)
Vrijwilligers zetten zich in voor de maatschappij. Dat vraagt niet om belemmerende regels, maar juist om ruimte en vrijheid, mogelijk gemaakt door de gemeente. Gemeenten en kabinet werkten daar afgelopen jaren aan.

Welke maatregelen zijn precies genomen? En vooral, wat kunnen vrijwilligersorganisaties zelf ondernemen? Deze brochure bevat ondere andere een overzicht van genomen maatregelen, tien tips voor vrijwilligersondersteuning door gemeenten en hoofdstukken over onkostenvergoedingen, uitkeringen, verzekeringen, VOG en de tegenprestatie.

Onbelaste vergoedingen aan vrijwilligers
Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties hanteren echter het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze kosten op twee manieren vergoeden, namelijk op basis van:
-  werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten
-  een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden, de zogenaamde forfaitaire vergoeding

Lees voor extra toelichting of meer informatie de uitleg van de Belastingdienst.

ISBN toekenning
Het ISBN (Internationaal Standaard Boek Nummer) is de standaard voor de identificatie van boeken en aanverwante producten. Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken. Een ISBN is wettelijk niet verplicht, maar de toekenning van een ISBN aan een publicatie wordt sterk aanbevolen zodra u deze publicatie via een commercieel circuit (boekhandel, warenhuis, webshop…) beschikbaar wenst te stellen. Kijk op de website van Meta4Books voor meer informatie, onder andere over de toekenning van een ISBN-nummer.