afbeelding

OVERLEG EN ONTMOETING

Boekhandels- en uitgeversoverleg 
In plaats van de reguliere boekhandels- en uitgeversoverleggen worden dit jaar twee regionale gecombineerde boekhandel/uitgeversbijeenkomsten georganiseerd op dinsdag 26 september:
- ’s ochtends in Zwolle: De Fontein (Sterrenkroos 56, 8043 NX Zwolle) - onder voorbehoud.
- ’s middags in Gouda: Hervormd Centrum De Brug / Pauluskerk (Van Hogendorpplein 2, 2805 BM Gouda).

Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte van boekhandels en uitgevers om elkaar meer te ontmoeten.
De uitnodiging volgt eind augustus. 

Centrale bijeenkomst
Op maandagmiddag 30 oktober staat een centrale contribuanten-bijeenkomst gepland in De Aker te Putten. BCB presenteert dan de plannen voor 2018.
Tijdens deze bijeenkomst ontvangen we graag uw feedback voordat de plannen definitief worden. Meedenken en meepraten gewenst! 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van BCB vindt in juni plaats. Op deze vergadering vindt er ontmoeting plaats tussen BCB en haar leden. Naast het presenteren van de stukken, is er interactie en overleg. De datum voor de jaarvergadering van 2018 is nog niet bekend.